کتاب تحولات برنامه ریزی شهری در جهان و ایران
 
کتاب تحولات برنامه ریزی شهری از دهه ۱۹۳۰ تا به امروز، مبانی نظری برنامه ریزی شهری در جهان و ایران را از دهه ۱۹۳۰ میلادی در سه مرحله خود یعنی مرحله طرح های جامع، برنامه ریزی سیستمی و برنامه ریزی دموکراتیک مطرح و مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به بیان ریشه های فکری، سنت های برنامه ریزی و نقد آن ها بسنده نموده و موضوع خود را ارایه روش های برنامه ریزی شهری نمی داند. این کتاب در نوع خود اولین است، زیرا دقیقا به موضوع نظری برنامه ریزی شهری پرداخته و بر خلاف کتاب های رایج در ایران، به موضوع برنامه ریزی کاربری زمین و آن هم تا دهه ۱۹۶۰ میلادی اکتفا نمی نماید. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته های شهر سازی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران و معماری در مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری و نیز کارشناسان و متخصصین در این عرصه ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.