کارگاه های حضوری آموزش ArcGIS در شهرسازی

 کارگاه های حضوری آموزش کاربردی  ArcGIS در شهرسازی در شهر مشهد
دوره ششم (خرداد 1397)
(خاتمه یافت)

بلوار فرهنگ، بین فرهنگ 22 و 24، پلاک 348، واحد 2
05136042973
09376547488
0935350083